Pályázatok

Fészer felújítás-szigetelés

Önkormányzatunk 2020-ban nyert pályázati támogatást a Szlovák Ház udvarán található fafészer (sopa) felújítására.
A 10 éve épült tárolónk tetőzete beázik, a benne őrzött értékeink állaga folyamatosan romlik. Az elnyert 1,5 millió forintból új tetőborítást készítünk, valamint az előtető meghosszabbításával esőtől, naptól védett közösségi teret hozunk létre. A munkálatok tervezett befejezése 2021.06.01.

A megvalósítás a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt által kiírt NEMZ-BER-20 jelzésű pályázatnak köszönhetően jöhet létre.

keszult_magyarorszag_korm_tamogatasaval_2021_kép
Önkormányzatunk a 2019-es évbenTOP-7.1.1-16-H- 037 EU-s pályázatokat nyújtott be, három témakörben. Mindegyik téma két részből áll: Szakmai program és az ahhoz szervesen kapcsolódó eszközbeszerzés. Így hat pályázatot nyújtottunk be - és nyertünk el.

1. Bánhidai szlovák hagyományőrzés új rendezvényekkel, új megoldásokkal

Helyiközösség Tatabánya TOP-7.1.1-16-H-032-2 THK023
Magyar Államkincstár: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00630

A pályázat keretében széles programkínálatot biztosítunk, nemcsak az itt élő szlovák közösségnek, hanem minden érdeklődőnek. Ezen belül szervezzük meg a Téli Falusi Esték előadás sorozatot, a Kézműves foglalkozásokat a Jókai Iskola tanulóinak, ill. bálokat, nagyrendezvényeket tartunk. A pandémiás helyzet miatt a pályázat egyes részei még nem valósultak meg.
A pályázat teljes költsége: 2.984.257 HUF
Saját erő: 0 HUF
Támogatás: 2.984.257 HUF
Támogatás intenzitása: 100%
Pályázat tervezett befejezése: 2021. december 20.

Ami eddig megvalósult:

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00630 - Bánhidai szlovák hagyományőrzés új rendezvényekkel, új megoldásokkal:
I. Téli falusi esték
2019. október 25. Jóna Imre: Rabtáborok Tatabányán 1952-1956 között
2019. november 27. Kiss Vendel: Az 1848-as események Bánhidán
2020. január 31. Bánhidai ételek sütése-főzése, bableves, krumplispogácsa
2020. február 26. Jóna Imre: Vallási-felekezeti viszonyok Tatabánya elődtelepülésein
2021 június 8. Jóna Imre: Bánhidai faluközösség felbomlása
II. Kézművesfoglalkozás
2019. október 21. Hímzés, varrás
2019. november 11. Karácsonyi díszek készítése
2020. február 24. Búsó álarc készítése, csörege fánk sütése
2021. május 31. Fonalgrafika a tavasz jegyében
III. 2021 évben tervezett rendezvényeink
 

A projekt pályázatában tervezett 5 bál megrendezése elmaradt, valamint a Téli falusi esték sorozat, illetve a Jókai Mór Iskola egy- egy tanulócsoportjának szervezett kézműves foglalkozások rendezvényei is megszakadtak.  A kézműves foglalkozásokat és a Falusi esték sorozat megrendezését megkezdtük már 2019-évben a pályázatok végleges elbírálása előtt, mivel annak költsége nem haladta meg lehetőségeinket. A bálok rendezését nem vállalhattuk a bizonytalanra annak költsége, valamint a Puskin Művelődési Ház felújítási munkálatai miatt. A pozitív döntés 2020. január 31-én született meg pályázatunkkal kapcsolatban. Mire megszerveztük volna első rendezvényünket, a koronavírus járvány miatt korlátozások léptek érvénybe. Így a kézműves és falusi esték rendezvénysorozattal is leálltunk.

Látszott, hogy 2021 júniusig nem tudjuk valamennyi tervezett rendezvényünket megrendezni, 24 hónapot meghaladó határidő módosítást kértünk. Ennek megfelelően 2021. december 20-ig megrendezzük azokat.

Falusi esték sorozatból 3 rendezvény, kézműves foglakozásokból szintén 3 rendezvény van hátra. Jelenleg mérföldkő tartalmi módosítási kérelmet nyújtottunk be a HACS-hoz. Az 5 bálból 2-őt tervezünk szeptember-októberre. A 3 bál helyett kivételes alkalomra, a Puskin Müvelődési Ház felújítását követő átadási ünnepélyre, valamint a ház 50. évfordulós ünnepélyére tervezzük emlékező filmmel, rendezvénnyel a nyár folyamán. Reméljük nem akadályozza terveinket rajtunk kívül álló körülmény

 
 

2. Bánhidai szlovák hagyományőrzés új rendezvényekkel, új megoldásokkal-eszközbeszerzés

Eszközbeszerzés - Helyiközösség Tatabánya TOP-7.1.1-16-H-032-6 THK022
Magyar Államkincstár: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00340

A pályázat teljes költség: 1.167.546 HUF
Saját erő: 393.546 HUF
Támogatás: 774.000 HUF
Támogatás intenzitása: 100%
Pályázat tervezett befejezése: 2021. június 15.

Ami eddig megvalósult:

TOP-7.1.1-16-ERFA-2019-00340 - Bánhidai szlovák hagyományőrzés új rendezvényekkel, új megoldásokkal - Eszközbeszerzés, EU által támogatott pályázat keretében:
Mivel a piacon dupla áron tudtuk volna csak megvenni azt a harmonikát amelyet a márciusban beadott pályázatunkban megcéloztunk, kénytelenek voltunk előre hozni a vásárlást, ugyanis az eladó nem tudta tovább tartani számunkra a hangszert.
Eszközbeszerzési pályázatunkra a Támogatói okiratot 2020. január 28-án kaptuk meg. A tervezet szerinti 2019. novemberében 390.000 Ft értékben vásároltuk meg a harmonikát, melyet azonnal az énekkart kísérő rendelkezésére bocsátottunk mindenki örömére. A dalkör számára 16 db ruha elkészült, melynek finanszírozását saját erőként önkormányzatunk biztosította.  Így külön engedély alapján nyílt lehetőségünk felhasználni a felszabadult 384.000 Ft-ot rendezvénysátor megvásárlására. A tervezéskor is felmerült rendezvénysátor megvásárlása, azonban akkor nem fért bele az eszközvásárlás keretébe. Így most megvásároltunk egy könnyen felállítható, jól hasznosítható sátrat, melyet először a Bánhidai Puskin Művelődési Ház nagyközönség előtti megnyitó ünnepségén használunk, melyet önkormányzatunk rendez Eu-s támogatásból
Valamennyi eszköz, amelyeket a pályázatok megvalósítása érdekében megvásárolunk, öt évig nem idegeníthető el az önkormányzat tulajdonából.

3. Analóg információhordozók digitalizálása és az “Emlékező Bánhida” c. film elkészítése

Helyiközösség Tatabánya TOP-7.1.1-16-H-032-2 THK013
Magyar Államkincstár: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00629

A pályázat keretében több mint 100 óra videokazetta, több száz fotó, ill. audió kazetta került digitalizálásra. Ez az egyedülálló gyűjtemény képezi a saját digitális adatbázisunkat, amelynek nagy részét a honlapon is megosztjuk. Az így nyert videók felhasználásával, valamint sok-sok forgatás, interjúzás után készült el az Emlékező Bánhida, 49 perces dokumentumfilmünk, amelyet szintén a honlapon lehet megtekinteni. A projekt a digitalizálást és filmkészítést illetően is 100%-ban megvalósult.

A pályázat teljes költsége: 1.261.936 HUF
Saját erő: 49.836 HUF
Támogatás: 1.212.100 HUF
A támogatás intenzitása: 100% 
Pályázat tervezett befejezése: 2020. szeptember 30.

Ami eddig megvalósult:

Top-7.1.1.-16-H-ESZA-2019-00629 számú projekt Analóg információhordozók digitalizálása az „Emlékező Bánhida” című film készítése projekt keretében vállalt tevékenységek az alábbiak szerint teljesültek
1. Mérföldkő  2020. 05.31. Tervezett költség: 616.500 Ft
Az első mérföldkövet a pályázat indításától, május végéig a digitalizálás befejezésével vállaltuk. A szakmai program elkészült. Kutatómunkát végeztünk Tatabányai Levéltárában, a  Tatabánya Múzeumból. Feldolgozásra kerültek a Szlovák Házban tárolt , az1980-as években a Filmklub által készített kazetták is. A rendelkezésünkre álló archív filmek, fotók, kazetták digitalizálását befejeztük a vállalásunk mértékének megfelelően. Elkezdtük a vállalt film helyszíni forgatásait. A Munkánkba bevontuk Tatabánya Város Múzeumának Igazgatónőjét Pál Gabriellát szlovák néprajzost - szakértőként.

110 db VHS kazetta digitalizálása
110 db digitalizált kazetta műsorszámokra bontása
150 műsorszámot tartalmaztak a  kazetták
150 db negatív film/dia digitalizálása
685 létrejött fotó-diakép szkennelése, színkorrekció
7 db audit kazetta digitalizálása
Kazetták műsorra bontása, kazetták-fotók katalogizálása profi módon megtörtént. Az elkészült anyagot a vállalkozó átadta két winchesteren önkormányzatunknak. Eközben folyamatosan felkerültek honlapunkra is a digitalizált anyagok

A mérföldkőhöz kötött beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadásra került a Magyar Államkincstár részéről is.
2. Mérföldkő 2020.08.30. tervezett költség: 515.500 Ft
A második fázisban elkészült az „Emlékező Bánhida című 45 perces filmünk. Nagy előnyére vált Pál Gabriella szakmai segítsége. A film részben a feltárt archív anyagokból, másrészt a még élő, egykori bánhidai hagyományokban felnőtt szlovák hagyományaikat még élő szóban elmondó idősekkel készült riportokból állt össze. Ennek kiváló keretet adott Pál Gabriella, aki Bánhida kialakulásától kötötte össze a film tartalmát. Tatabánya Bánhida városrészéről egy összefüggő összeállítás készült a betelepítéstől a múlt század végéig szlovák hagyományairól, népszokásairól.

A másik pályázatunk keretében rendezendő hagyományőrző bált megelőzően szerettük volna a nagyközönségnek bemutatni. Azonban már augusztus végén látszott a koronavírus fertőzés intenzív növekedése. Ezért a filmbemutatót –a megfelelő egészségügyi előírások betartása mellett-előrehoztuk 2020. augusztus 21-re, amikor a szereplők, néhány VIP vendég és a sajtó jelenlétében levetítettük a filmet. A helyi TV a teljes filmet a következő napokban közzé tette. Az MTVA Domovina Szerkesztősége 30 perces riportfilmet készített az eseményről. A film a honlapunkon is megtalálható, ami akkor több mint 1300 nézőt eredményezett.

A mérföldkőhöz kötött beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadásra került a Magyar Államkincstár részéről is.
3. Mérföldkő 2020. 09.30 tervezett ktg: 50.100 Ft
A harmadik mérföldkő gyakorlatilag az elszámolásokkal zajlott. A második mérföldkő 08.21.-ig a vállalt feladatokat teljesítettük, a költségek teljes elszámolásával.

Az Államkincstár a ZÁRÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓT elfogadta, a pályázat lezárult.

A teljes támogatási összeget (1.212.100 Ft) felhasználtuk, azzal elszámoltunk. Saját erőként 49.836 Ft-ot számoltunk el.

4. Analóg információhordozók digitalizálása és az “Emlékező Bánhida” c. film elkészítése- Eszközbeszerzés

Eszközbeszerzés - Helyiközösség Tatabánya TOP-7.1.1-16-H-032-6 THK017
Magyar Államkincstár: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00339

A pályázat teljes költsége: 321.024 HUF
Saját erő: 23.370 HUF
Támogatás: 297.654 HUF
Támogatás intenzitása: 100%
Pályázat tervezett befejezése: 2021. március 15.

Ami eddig megvalósult:

TOP-7.1.1.-16-H-ERFA-2019-00339
Analóg információhordozók digitalizálása az „Emlékező Bánhida című film elkészítése-ESZKÖZBESZERZÉS pályázatunkban 2019 márciusában Hálózati meghajtót, speciális winchestert, valamint vezeték nélküli mikrofon megvételét terveztünk.  Csak olyan eszközök beszerzését engedélyezte a pályázati kiírás, amely az alappályázathoz szorosan kapcsolódik. Mértéke, azaz a költsége nem haladhatta meg az alappályázat 30%-át. A tervezés idejében (2019.03.21) a pályáztatás alapján szükségünk lett volna a felsorolt eszközökre a film elkészítéséhez, amelyet újból pályáztatnunk kellett tekintettel a pályázat leadása és a pályázat elfogadása közötti több mint 6 hónap eltelte miatt.  A film készítését megnyert pályázó rendelkezett a film készítéséhez szükséges eszközökkel, ezért oka fogyottá vált eredeti eszközbeszerzési pályázatunk. A pályázat beadásakor is felmerült a projektor, vetítővászon és hangfal beszerzése, de az már nem fért a megengedhető keretbe. Ezért tartalmi módosítást követően Projektor, vetítővászon, és hangfal beszerzésére kértünk engedélyt a HACS-nál, valamint azt követően Magyar Államkincstárnál. Többszöri mérföldkő módosítás után megvásároltuk eszközeinket.
Tervezett Mérföldkövek
  1. Mérföldkő 10.31.-ig a mikrofon beszerzését terveztük, ami meg is történt pályáztatással, beszerzéssel együtt május hónapban.
  2. Mérföldkő 11.20.-ig teljesült, az-az beszereztük a projektort, a vetítővásznat, valamint a hangfalat.
  3. Záró elszámolás 2021. 03.12.
Az úniós támogatás nélkül nem tudtuk volna mindezen eszközöket beszerezni. A honlaphoz, filmhez riportok készítéséhez nagy segítség a vezeték nélküli mikrofon. a Projektort, vetítővásznat a hangfalat rendezvényeinken szeretnénk szemléltető eszközként használni. Sajnos a koronavírus járvány miatt ez egyelőre nem lehetséges.

5. A www.banhida.hu weboldal fejlesztése

Helyiközösség Tatabánya TOP-7.1.1-16-H-032-3 THK001
Magyar Államkincstár: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00631

A pályázat keretében teljesen új, a 21. század követelményeinek megfelelő új dizájnt kap honlapunk, amely ezentúl kétnyelvű, magyar/szlovák felülettel várja látogatóit. Az új felület alkalmas lesz a birtokunkban lévő nagy mennyiségű digitalizált emlékek közzétételére. Az új honlap 2020. április 1-től érhető el, két nyelven. A honlap projekt 100%-ban megvalósult.

A pályázat teljes költsége: 1.831.866 HUF
Saját erő: 43.458 HUF
Támogatás: 1.875.324 HUF
Támogatás intenzitása: 100%
Pályázat tervezett befejezése: 2021. április 30.

6. A www.banhida.hu weboldal fejlesztésének eszközigénye

Eszközbeszerzés - Helyiközösség Tatabánya TOP-7.1.1-16-H-032-6 THK018
Magyar Államkincstár: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00353

A pályázat megvalósításához egy közepes teljesítményű laptop vásárlásához kaptunk támogatást.

A pályázat teljes költsége: 241.150 HUF
Saját erő: 5.171 HUF
Támogatás: 235.979 HUF
Támogatás intenzitása: 100%
Pályázat fizikai befejezése: 2021. március 12.

Ami eddig megvalósult:

TOP-7.1.1.-16-H-ERFA-2019-00353
A lap-top beszerzése a hozzá tartozó szoftverrel a TOP-7.1.1.-16-H-2019-00631 számú, A www.banhida.hu weboldal fejlesztése- projekt eszközbeszerzés című kapcsolódó pályázata. Ebben 235.979 Ft vissza nem térítendő támogatást kaptunk laptop és a hozzá tartozó szoftver (Windows 10 HOME 64BitHUN OEM ) beszerzésére. Az összes költség 241.150 Ft, amiből a közzétételi táblázat arányos nem támogatható része lett saját erő(5.171 Ft). Mivel több, mint egy év telt el pályázatunk beadása, illetve a döntés között, mire a beszerzésre került volna a sor, már nem volt beszerezhető az a típus, melyet pályázatunkban megjelöltünk. Tartalmi módosítást követően olyan áron, hasonló tartalmú számítógépet vásároltunk (Dell Inspiron 3593 15,6"FHD/Intel Core i3-1005G1/8GB/256GB/Int. VGA//fekete). Igyekeztünk a gyorsan változó digitális világban a mai igényeknek megfelelő számítógépet beszerezni a hozzá tartozó szoftverrel. Tekintettel arra, hogy a pályázatunk benyújtásakor a szabályok szerint meg kellett felelnünk legalább két tételű mérföldkő kialakításának, kénytelenek voltunk a gépet és a hozzá tartozó softvert külön mérföldkő teljesítésként megjeleníteni. A Windows 10 HOME 64BitHUN OEM softwert gyakorlatilag a gép forgalmazói által a géphez kapcsolódóan árusítják. Ez a softver a mai digitális világban aktuálisan használt alkalmazás. Rugalmas, áttekinthető, érintéssel, billentyűzettel és egérrel is használható. A mai kor igényeinek megfelelő.
Tervezett Mérföldkövek:
 
  1. számú mérföldkő: 2020.11.17-ig : 199.900 Ft projekt kezdése, laptop megvásárlása
  2. számú mérföldkő: 2020.11.28-ig:36.079 Ft, közzétételi tábla elszámolása 
  3. Záró mérföldkő: 2021.03.12: 0 Ft

(időközben az végelszámolások lebonyolításának biztosítására harmadik mérföldkövet is beállítottunk az új szabályok szerint)

A pályázat pénzügyi elszámolását egy menetben (laptop+szoftver) benyújtottuk. 

  Mivel önkormányzatunk nem rendelkezett mobil számítógéppel, ezért fontosnak tartottuk annak beszerzését munkánkhoz. A honlapszerkesztői feladatok így sokkal mobilabbá váltak. Ugyanakkor az eszköz alkalmas a másik pályázatunk során digitalizált archív kincseinknek tárolására, alkalmanként rendezvényeinken a projektorhoz kapcsolódóan azok bemutatására, kivetítésére is. Természetesen a honlapon megjelenteket is rendszerezve tároljuk.

 Az eszköz munkánk magasabb színvonalú ellátását segíti. Önkormányzatunk önerőből nem tudta volna beszerezni a lap-topot. Mindent megteszünk, hogy legalább 5 évig gondosan megőrizzük és használjuk azt. Leltárba véve minden évben nyilvántartásban van, tudjuk hol, ki dolgozik éppen a géppel. 
Pályázati támogatás összege:
7.335.856 HUF