A Turul szobor

A Kő-hegyen álló turulmadár nemcsak méretei miatt egyedülálló. A millennium tiszteletére anno még hét emlékművet állítottak fel a történelmi Magyarország területén - Dévényen, Nyitrán, Munkácson, Brassóban, Pannonhalmán, Zimonyban és Pusztaszeren -, melyek közül a mai határon kívül esőket a huszas években lebontották, elpusztították. A nyitrain, a munkácsin és a zimonyin szintén volt turulszobor, de ma már egyedül csak a tatabányai látható. 

A kőtalapzaton álló bronzmadár kiterjesztett szárnyainak fesztávolsága majdnem 15 méter. A fején stilizált, aranyozott korona látható, a karmai között pedig kardot tart. Donáth Gyula alkotása, aki a Feszty Árpád kezdeményezésére megalakított Emlékmű Bizottságtól kapta a feladatot. 1896-ra egyébként anyagi okokból nem készült el a szobor, csak 1907-ben avatták fel. Ma az Észak-Komáromi Duna Múzeumban található az a festmény, amelyet Feszty Árpád készített róla - ennek másolata egyébként a tatabányai városháza nagytermében található.

Kisebb csoda, hogy még ma is áll a turul. A kommunisták 1919-ben alaposan megrongálták, helyrehozását Klebersberg Kunó kultuszminiszternek és Keviczky Hugó szobrászművésznek köszönhetjük. A Rákosi-korszakban el akarták bontani, de erre végül nem került sor. 1992-ben ismét rendbehozták, és ebben az évben újra fel is avatták.
A Turul szobor
fotó: Dallos István
A Turul szobor váza
Az eredeti Donáth-szobor váza a Skanzenben
Fotó a szoborról, a 30-as évekből
Fotó a szoborról, a 30-as évekből