Köztéri alkotások

Tóth Béla: Gróf Eszterházy József Lovasszobra

Galánthai gróf Eszterházy József Antal országbíró, nevéhez fűződik az 1700-as évek elején, az akkorra erősen kihalt Komárom megye újra telepítése, ekkor települtek Alsógallára és Felsőgallára német ajkú, Bánhidára elsősorban szlovák nemzetiségű családokkal. Ennek emlékére állították 2001. évben Petrássy Miklós önkormányzati képviselő kezdeményezésére, javarészt magán és alapítványi pénzekből és a Tatabánya Szebb Környezetünkért Alapítvány közreműködésével. 

A keskeny posztamensen álló lovas huszár, egyenruhában, kivont karddal tisztelegve szemléli Vértes és Gerecse lábánál fekvő települést, a megállított, nemes tartású ló nehezen tűri az állást, láthatóan `táncol` a lovasa alatt. 

A szobor teljes magassága 6,0 m.

Forrás: https://www.kozterkep.hu/~/4986/grof_eszterhazy_jozsef_antal_lovasszobra_tatabanya_toth_bela_2001.html

Tóth Dávid: Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékműve

A Szoborparkban található alkotás sajátosan ötvözi az 1948-as szabadságharc szimbólumait. A nemzeti színű kokárda szárait mintázó talapzati kövön egy lágyan óvó kéz tartja a kokárda rózsáját, s rajta, mint egy "időkapun" átszáguldó lovashuszárok vágtatnak a szebb jövő reményében...! 

Az avatási ceremónia az MH 25. Klapka György Lövészdandár Zenekar katonazenéjével kezdődött. Poroszlay Sándor szavalata után Schmidt Csaba polgármester köszöntötte az ünneplőket, s a Bányász Néptáncegyüttes műsora után az alkotóval, Tóth Dáviddal közösen lleleplezte a szobrot. Pokornyi Gábor művészettörténész szobor ismertetője után Gedő Attila atya és Hamar László református lelkész megáldotta az alkotást.

Forrás: https://www.kozterkep.hu/~/29112/Az_1848_49_es_forradalom_es_szabadsagharc_emlekmuve_Tatabanya_2016.html

Salló István: Fieba József emlékoszlop

Fieba József (Vértesszőlős, 1814 – ?) katolikus pap, Bánhida és Vértesszőlős plébánosa. 
"Haynau 1849. július 1-jén kiáltványt adott ki, melyben rögtönítélő haditörvényszékkel fenyegetett meg mindenkit, aki a szabadságharcot szolgálta... A papoknak azt is bűnül rótták fel, ha a szószékről kihirdették a Habsburgok trónfosztását kimondó országgyűlési határozatot... 

Ekkor kezdődött Fieba József és három társa (László József kocsi református lelkész, Győrfy Ferenc tatai tanító és Tóth Sándor oroszlányi jegyző) bujdosásának, elfogatásának és fogságának története. A kocsi református lelkész és a tatai tanító a császári csapatok elől menekült, és Bánhidán Fieba Józsefhez tértek be, aki szintén menekülni készült", de Vértesben elfogták őket. Július 11-én Nagyigmándra vitték a bilincsbe vert foglyokat és mindegyikre ötven botot vertek.  

Pozsonyba a „Vízi-kaszárnyában”, "amely már megtelt politikai foglyokkal", raboskodott Fieba József és három társa 1849 novemberéig. 
Fieba "három társát egymás után kiengedték, őt azonban titkos feljelentés alapján nyolcévi várfogságra ítélték, s Olmützbe szállították, ahol embertelen körülmények között tartották társaival együtt 1852-ig". 
"Mind politikai, mind vallási szempontból művelt, szabad gondolkodású, tehetséges felvilágosult férfiú, aki bár tót származású, de testestül-lelkestül magyar érzelmű volt.”

Forrás: https://www.kozterkep.hu/~/14032/fieba_jozsef_emlekoszlop_tatabanya_sallo_istvan_1989.html

Görömbey Imre: I. világháborús emlékmű (1927)

Görömbey Imre (1900-1967) szobrászművész, I. világháborús emlékművét 1927-ben állították fel a községháza előtt.

Nausch Géza: II. világháború áldozatainak emlékműve (1997)

Nausch Géza (1941-2015) ötvösművész, a II. világháború áldozatainak emlékművét 1997-ben állították fel Bánhidán.

Szúnyugh László: Makk Béla (2006)

Az 5/4-es életnagyságú szobor, Makk Béla plébánost ábrázolja, aki 1921 és 1951 között teljesített szolgálatot a bánhidai Szent Mihály Római Katolikus Templomban.

Nyírő Gyula: Puskin (1973)

Nyírő Gyula (1924-2005) szobrászművész, mészkőből készült Puskin mellszobrát 1973-ban állították fel Bánhidán, a Puskin Művelődési Ház előtt.