Kapcsolat

TATABÁNYA-BÁNHIDAI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Üzemeltető:

Tatabányai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

Székhely:

2800 Tatabánya, Gellért tér 3

A honlap üzemeltetője:

TBSZÖK

HAGYOMÁNYZŐRZŐ TEVÉKENYSÉGÉNEK RÖVID ISMERTETÉSE

A Tatabánya-Bánhidai Szlovák Kisebbségi Önkormányzat évi rendezvényei illetve egyéb programjai megvalósításához , a nemzetiségi szlovák nyelv oktatási, kulturális, hagyományőrző, kiadványozási, gazdálkodási célok eléréséhez évi, illetve egy-egy projektre szóló együmműködési megállapodásokat köt a városi, a régióbéli, a megyei szlovák önkormányzattal, s azon hagyományőrző civil szervezetetekkel, oktatási, közgyűjteményi, közművelődési stb. intézményekkel, amelyek valós együttműködésre törekszenek önkormányzatunkkal.

Évenkénti munkatervünket és költségvetésünket Tatabánya Megyei jogú Város Közgyűlése elé terjesztjük, s annak jóváhagyásával valósítjuk meg. Jogszerű tevékenységünket a beküldött jegyzőkönyvek alapján a Közigazgatási Hivatal ellenőrzi.  Éves munkatervünket havi bontásban részletezve valósítjuk meg. 

Az Országos Szlovák Önkormányzattal élő és tartalmas kapcsolatunk van.

Az éves programokhoz helyi és országos pályázatokon való részvétellel kívánjuk megteremteni a forrásokat. Hagyományőrző, szakmai tevékenységünket a Tatabánya Gellért tér 3. sz alatt lévő „Bánhidai Szlovák Házban“ valósítjuk meg. Ez az épület a aváros jóvoltából 2006-tól áll rendelkezésünkre.

Az Országos Szlovák Önkormányzat közgyűlésének döntése alapján 2010. januárjától ez az épület ad otthont az „Országos Szlovák Önkormányzat Régiós Közművelődési Központjának“ is. E minőségében Bánhida lett a központja a „Vértes-Gerecse“ szlovák régiónak, melynek Tardos, Oroszlány és Vértesszőlős szlovák kisebbségi önkormányzatai, s azok szlovák hagyományőrző munkájának támogatása és összehangolása a célja.

Így tehát második éve összetett, régiós és helyi kulturális, közművelődési progamok szervezése, időszakos kiállítások megrendezése, pedagógus szakembereknek továbbképzés biztosítása, kutatómunka, valamint szlovák-magyar kétnyelvű kiadói célok megvalósítása a célunk.

Támogatjuk a helyi gyermek és felnőtt hagyományőrző együttesek népi alkotóműhelyek munkáját, a különféle nemzetiségi fesztiválokon való részvételüket, valamint kiemelt figyelmet fordítunk a szlovák nyelv ápolására, oktatására tanfolyami keretek között.

Az anyaországgal való kapcsolattartás erősítését és tartalommal való megtöltését szolgálja az a kétoldalú megállapodás, melyet Komárom- Esztergom Megye Szlovák Kisebbségi Önkormányzata és a Nyitrai Városi Közművelődési Központ kötött 2010-ben. Ennek keretében éves programterv szerint dolgozunk.

Keveházi István