Közgyűlés

Közgyűlés
2020.10.07.

Közgyűlést tartott a szlovák önkormányzatA napirendi pontok közt szerepelt a Jókai Iskolában táncot tanító tanár elmaradt bérének rendezése, a Pobocka tagdíj megfizetése.

Tisch Ágnes beszámolt a Szlovák Házban történt ablakfestésről, ill. a múzeum ablakainak fóliázásáról.

A képviselők október 29-re tűzték ki, a törvényben rögzített közmeghallgatás időpontját. A pandémiás helyzet miatt valószínűleg kis létszámú közönség előtt zajlik majd a meghallgatás.

Mazalin Zoltánné elnök tájékoztatta a képviselőket, hogy Tatabánya MJV új honlapján a városban élő nemzetiségiek is bemutatkozhatnak - anyanyelvükön. Mivel a szlovák gyökerekkel itt élők nem ismerik az irodalmi nyelvet, ezért a bemutatkozó anyag fordításával a szegedi rádió munkatársát kérték fel, aki el is vállalta a megbízást.

A képviselők megtárgyalták a következő időszak feladatait, többi között a Sopa mögötti hulladék elszállítását, a Síkvölgyi temetőben az emlékhely környékének rendbehozatalát, az önkormányzat koszorúzni fog október 23-án, a közmeghallgatás október 29-én lesz, a Szlovák Házban.

Vissza