Újabb tanulmány Tatabánya történetéről

Újabb tanulmány Tatabánya történetéről
2021.06.03.

A Tatabánya Német Nemzetiségi Önkormányzat 3,3 MFt pályázati támogatásból megjelentette a “Fejezetek Tatabánya város elődközségeinek -Alsógalla, Bánhida, Felsőgalla, Tatabánya- életéből, képviselőtestületi munkájáról a várossá egyesítés előtt 1944-147” c. munkáját.

A Tatabánya Helyi Közösség felhívására nyílt lehetőség arra, hogy Jóna Imre történelemtanár tovább folytassa kutatásait a témában. A szerző több mint huszonöt éve publikált hasonló tartalmú tanulmányt. Akkor csak egy-egy részlet került feldolgozásra. Jóna Imre kutatásain alapuló könyve teljeskörű feltárást nyújt Tatabánya ezen időszakáról, történéseiről, ezért teljesen újszerű információkkal szolgálnak az érdeklődők számára. Tatabánya elődtelepüléseiről eddig ilyen egybefüggő levéltári gyűjtések alapján nem készült kiadvány.

Jóna Imre a levéltári kutatásaiból, dokumentumok alapján rendszerezte az elődtelepülések életét, életüknek főbb meghatározóit a háborús időszaktól önállóságuk megszűnéséig, Tatabánya 1947 évi várossá alakulásáig  érinti a közigazgatás több elemét, így az egykori képviselőtestületeket, azok határozataiból érdekességeket emel ki, költségvetésük, vagyonuk, adóik, stb. Milyen  volt az oktatás, egészségügy, közbiztonság, stb. Például –amennyiben megbetegedett és kórházba került valaki - pl.  a napi kórházi díjat- a falu önkormányzata fizette. Sok-sok ilyen érdekesség van közelmúltunkról, ismert családokról, azok szerepéről. Azért is hiánypótló ez a munka, mert erről az időszakról, az-az Tatabánya várossá nyilvánítása előtti időszak elődtelepüléseiről még nem készült ilyen részletekbe menő, dokumentumokon alapuló feltáró munka. Vétek lenne, ha a fiókban maradna.

A lakosság identitás tudatának merősítése, a rövid – viharos- közös múlt megismertetése fontos. A város jövője szempontjából fontos, a felnövekvő generációk városhoz való kötődése feltételeinek megteremtése. Ennek egyik eszköze a múlt megismerése. Ezek a még nem kutatott munkák hiátust pótolnak Tatabánya történetfeltárásában, hozzájárul ahhoz a dinamizmushoz, amely az utóbbi időkben a kulturális és szabadidős kínálat minőségi és mennyiségi fejlődését jellemzi. Tatabánya egyes városrészei (az elődtelepülések Alsógalla, Felsőgalla, Bánhida) erős nemzetiségi identitástudattal rendelkeznek. Ennek erősítését szolgálja közös múltunk megismerése, identitástudatunk erősítése a városrészekben élő nemzetiségi közösségek és a város lakosságának bányászattal összefüggő betelepülések megismertetése.

Vissza