Önkormányzati ülés

Önkormányzati ülés
2019.01.10.

Éves első ülését tartotta a Tatabánya-Bánhidai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat. Néhány technikai feladat megbeszélése után határoztak arról, hogy részt vesznek a Helyi Akció Csoport által meghirdetett pályázaton. Az önkormányzat a honlap fejlesztésére, valamint a kórus korszerűbb eszközökkel, jobb felszereléssel való működtetésére kíván pályázni. A képviselők elfogadták a 2019-es évre való programok tervezetét is.

Január

 1. Januártól folyamatosan   heti rendszerességgel zajlanak a szlovák társalgási klub  és a Rozmaring Öreg Táncosok  próbái,foglalkozásai, 
 2. Heti rendszerességgel folynak a Bánhidai Szlovák Dalkör próbái,
 3. Hetente tartja foglalkozását a szlovák házban a Bánhidai Kézműves Kör.
 4. Ebben az évben is folytatjuk a bánhidai szlovák hagyományokat őrző mára már elavult technikai adathordozókról  digitális formátumba való átmentését a régi felvételeknek,  illetve azoknak  a „Bánhida.hu” honlapra  való feltöltését. 
 5. Január 14-én lesz az Országos Szlovák Önkormányzatnál a régióvezetők első értekezlete, melyen   beszámolunk a 2018. évi bánhidai és régiós eseményekről eredményekről,
 6. Január 12-én lesz az Urivi áttörtés napján a doni hősökre való megemlékezést a bánhidai II. Világháborús emlékműnél.
 7. A „Téli falusi esték” keretében Kiss Vendel történész és Jóna Imre történelem tanár tartanak Bánhida helytörténetéhez kapcsolódó előadásokat  a téli hónapokban havonta
 8. A pályázati kiírásoknak megfelelően aktuális pályázatok elkészítése
 9. jan. 26-án részvétel az Oroszlányi Szlovák Farsangi régiós esten – dalköri fellépés
 10. Népismereti játszóház a Jókais diákok számára a Szlovák Házban

Február

 1. Ebben a hónapban  kerül megrendezésre a Bánhidai Nyugdíjas Klubban a helyi hagyományőrző farsangi rendezvény.
 2. Ekkorra tervezi  a KEM Szlovák Önkormányzat az évi második ülését, melyen a 2019. évi munkatervet fogadta el. Ennek több eleme a mi munkatervünkben is szerepel.
 3. Vince napi bál támogatása a Bánhidai Kertbarát Kör rendezésével az együttműködési megállapodásunk alapján.
 4. "Téli falusi esték”  előadások  folytatása a Szlovák Házban. A régi hagyományokat felelevenítve, a Szlovák Házban tollfosztó és mesemondó est, valamint siska-sütő verseny
 5. Pályázatok írása – a felhívásokhoz igazodva- , különös tekintettel a HACS és az EMMI pályázatokra. Egész évben a pályázati kiírások figyelemmel kísérése és a lehetőségek szerinti részvétel azokon
 6. Népismereti játszóház a Szlovák Házban
 7. A 2019. évre tervezett nemzetiségi kiadványok előkészítése- helytörténet, kézműves kiadványok, a digitális feldolgozó munka és a Bánhida.hu. honlap folyamatos működtetése (egész évre ütemezve)

Március

 1. Vérteszőlősön kerül megrendezésre a már hagyományos tollfosztó est, melyre a dalkör tagjai kis műsorral és meglepetéssel készülnek. A rendezvényen a régió többi települése is képviselteti magát.
 2. március 15-én ez évben is részt veszünk a városi ünnepségen és koszorúzáson a Szoborkertben
 3. “A templom dala” nagyböjti egyházi kórusok hangversenye a Bánhidai Szent Mihály rk. templomban. Házigazda a mi szlovák önkörmányzatunk. Vendégek Nyitráról és a régióból várhatók a hangvsesenyt szeretet vendégség zárja majd

Április

 1. Húsvét előtt  Vértesszőlősön lesz a gyerekek számára húsvéti játszóház és tojásfestés, kézműves foglalkozás, melyen a Jókai Mór Ált Iskola diákjai is részt vesznek
 2. ápr.11-én kerül sor a katyini áldozatok emlékére rendezendő koszorúzás Újvárosban, melyen a mi önkormányzatunk is képviselteti magát
 3. áprílisban kerül sor az országos szlovák tájház konferenciára, melyen önkormányzatunk is képviselteti magát Kiskőrösön
 4. Szlovák társalgási klub- nyári programok megtárgyalása
 5. Harmadik  alkalommal lesz  Ki mit tud?- a Jókai Mór Általános Iskolában a szlovák nyelvet tanuló gyerekek számára. 
 6. Tavaszi takarítás a szlovák házban
 7. áprílis 31 Májfaállítás a Bánhidai Nyugdíjas Klubbal közösen 

Május

 1. Bánhidai Jókai Mór Általános Iskola Puskin kultúrotthonban rendezendő jótékonysági bálján  való részvétel .
 2. Baráti találkozó az Erőműi Vöröskeresztes Klub tagjaival a Szlovák Házban
 3. Előkészületi munkák a Magyarországi Szlovákok Napja rendezvényére
 4. Előkészületi munkák a nyári néptánc- és fúvós tábor rendezésére
 5. Gyermeknapi népismereti játszóház a szlovák házban

Június

 1. Tanévzáró Jókai Mór Ált Iskola. Ajándék könyvek átadása a szlovák hagyományok őrzésében részt vevő aktív diákok között
 2. "Közös bölcső" - nemzetiségi hét a József Attila Megyei és Városi Könyvtárral való együttműködés szerint. 
 3. Az  Bánhida Erőműi nyugd. klub klubdélutánja a Szlovák Házban
 4. június 11. Hősök napja  koszorúzás a Bánhidai Szoborkertben
 5. Június  - Népismereti játszóház  Szlovák Házban a bánhidai Jókai M. Isk tagjai számára 
 6. Magyarország Szlovák Kutatóintézete nyári tábort szervez Bánhidára, melyben közreműködünk

Július

 1. július 2-3. Magyarországi Szlovákok Napja  
 2. Szlovák gyermektánc-tábor Tardos (Tardos-V.szőlős. Oroszlány, Sárisáp és Bánhida)

Augusztus

 1. Nyitra-Drazsovce Felcsendül a dal Zoboralján- dalos találkozón való részvétel
 2. Oroszlány falunap – fellép a Vértes-Gerecse dalkör
 3. augusztus 20. Tardoskedd a Bánhidai Szlovák dalkör fellépése

Szeptember-Október

 1. Szept . szlovák mise a Bánhidai templomban- Dalkör közreműködésével
 2. Szüreti felvonulás és bál Vértesszőlősön és Bánhidán

Október

 1. okt -én a Tardosi szlovákok napjára a tardosiak köszöntésére, 
 2. okt.6-án 16 h-kor lesz a városi ünnepség az Aradi vértanúk terén, mely ünnepségen testületünk is részt fog venni, s koszorúzni fogunk.
 3.  A Jókai Mór Általános Iskolában szlovák író-olvasó találkozó
 4. Őszi nagytakarítást a Szlovák Házban
 5. A Bányászati Skanzenben a bánhidai, oroszlányi, tardosi, vértesszőlősi, jásdi szlovák nyelvet tanuló diákok számára közös foglalkozás: „A szlovákok a bányászatban” cimmel. A programot a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete bánhidai régiója szervezi, a Bánhidai Szlovák NÖK részéről a gyermekek megvendégelése, illetve a szervezői előkészületekkel segítjük a programot
 6. Oroszlány falunap 
 7. Újra indul a szlovák társalgási klub a Szlovák házban.  A programot ismét meghirdetjük, hogy minél többen jöjjenek körünkbe.
 8. Okt.23-án 17 órakor koszorúzás a városi ünnepségen
 9. A Bánhidai Nyugdíjas Klub idősek napi ünnepsége, melyen önkormányzatunk is részt vesz.

November

 1. Hronec szlovák „Pobocska” vezetők részére továbbképzés
 2. A Síkvölgyi temetőben halottak napi megemlékezés a 48-as emlékműnél
 3. nov.. Zabijacka szlovák disznótoros ünnepség a Szlovák Házban- 
 4. Novemberben  a Tatabánya-bánhidai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatást tart a Szlovák Házban
 5. Novemberben lesz a Városi nemzetiségek Napja 
 6. Dorog- megyei szlovák adventi esten való részvétel

December

 1. Beszámoló készítése és elszámolás a sikeres pályázatokról 
 2. Megyei Nemzetiségek Napján való részvétel
 3. Borbála napi ünnepség és műsor a Puskin Műv. Házban
 4. Karácsonyi ünnepség és műsor

 

Testületi munka

 • Ez évben is az előző évekhez hasonlóan 1o-12 közgyűlés megtartását tervezzük.
 • A partner  civilszervezettekkel, illetve kulturális intézményekkel ez előző évivel azonos módon folytatni kívánjuk az együttműködést 
 • A KEM Szlovák Önkormányzattal és a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézetével, valamint a városi és megyei önkormányzatokkal jó együttműködést továbbra is folytatni kívánjuk.  
 • Folyamatosan  zajlik  több évtized hagyományőrző, kulturális programjairól készült DVD-k és egyéb adathordozók  archiválása és rendszerezése valamint , saját honlap készítése is folyamatos. Célunk, hogy a múlt értékei és a napi események elérhetőek legyenek a bánhidaiak és a kultúránk iránt érdeklődők számára. Az elérhetőség révén és Bukowski Zoltán közreműködése révén remélhetőleg még több emléket tudunk majd digitális feldolgozással  megmenteni a jövő nemzedékének.
 • Gedő Attila bánhidai plébános atyával való együttműködés révén a szlovák nyelvű  népénekek és imádságokat szeretnénk jeles napokon  a szentmiséken Bánhidán újra feleleveníteni a bánhidai rk. Szent Mihály templomban. 
 • A Bánhidai Jókai Mór Ált. Iskolában folyó szlovák nyelvi oktatómunkát  és néptáncoktatást anyagilag és erkölcsileg  továbbra is támogatjuk

 

Kiadványozás:

 • Ebben az évben is közreműködünk a KEM SZÖK által kiadásra kerülő megyei szlovák képes falinaptár kiadásában.
 • Ebben az évben a legjelentősebb helyi, megyei és országos szlovák hagyományőrző rendezvényekről rövid dvd-ket készít Jackl Károly, melyek megörökítik  ezeket a közösségi eseményeket
 • A helyi népművészeti értékek archiválása is folyamatban van. Dallos István fotóművész és a Bánhidai Kézműves Kör tagjainak közreműködésével elkezdődött a régi lakástextileken és népviseleti ruhadarabokon lévő hímzések fotózása és rendszerezése, s ezekből a jövő évben kétnyelvű népművészeti kiadvány kiadását tervezzük
 • Dr. Zsilák Mária  docens asszony több éves helyi nyelvészeti és népi vallásosság tárgyában folytatott kutatásaiból ebben az évben újabb kiadvány jelenik meg szlovák imádságokból Izing István” cérnakönyvének” tudományos feldolgozásával.
 • Urbanics Vilmos karnagy által a Vértes-Gerecse Dalkör részére összeállított és a megyében gyűjtött dalokból  gyűjteményes kiadvány megjelentetése
Vissza