Közmeghallgatás Bánhidán

Közmeghallgatás Bánhidán
2018.11.19.

Közmeghallgatást tartott a Tatabánya-Bánhidai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat.

Az ülésről készült jegyzőkönyv rövidített változata

Elsőként Mazalin Zoltánné, elnök ismertette a 2018. évben végzett munkát.

Az év pénzügyileg nagyon rosszul kezdődött. A város önkormányzata vállalta át a nemzetiségi önkormányzatok jegyzőkönyveinek feltöltését az EMMI honlapjára. Valamilyen okból csak következő év januárjában küldték fel a novemberi közmeghallgatásról szóló jegyzőkönyvünket. Ezért Feladat alapú támogatást nem kaptunk annak ellenére, hogy a hibát a város hivatala elismerte. Mivel ez költségvetésünk meghatározó részét képezi, az évi programjainkat nem tudtuk volna finanszírozni. Tbánya MJV 1,5 millió forint erejéig pótolta a hiányzó összeget. Számításaink szerint idén 1,8-2 millió forintot kaptunk volna a minisztériumtól.

Továbbra is pályázunk a banhida.hu honlap működtetésére, melyet Bukowski Zoltán lát el. Ez évben eddig több mint 17 ezer megkeresése volt honlapunknak, ami egy olyan oldal üzemeltetésénél nagyon nagy szám, amely nem napi rendszeres híreket, hirdetéseket közvetít. Továbbra is fontosnak tartjuk őseink és szlovák hagyományaink regisztrálását is az őrzésen túl, mivel egyre inkább a megemlékezés kerül előtérbe. Utolsó pillanatai az idősebb korosztályból még élők kikérdezése a régi szokásokról, megörökítése felmenőink életének egy-egy mozzanatát film formájában is. Ez évben Tatabánya értéktárába került a Bánhidai lakodalmas, a Farsangoló, valamint a Kenyérsütés Bánhidán című filmünk. Ez utóbbi a kenyér születésén túl Bánhida utolsó pékségének is emléket állít. Elmondhatjuk, hogy ez a munkánk egyedülálló az országban.

A Bánhidai Dalkör idén is arany fokozatot ért el, valamint kiemelt énekkari minősítést is kapott a Sződi szlovák dalkörök versenyén. Erre büszkék vagyunk és gratulálunk az énekkarnak.

Februárban Bánhidáról 26 perces filmet adott le a Duna TV Domovina adásában. A forgatás a Szlovák Házban volt, ahol elmondtuk az egykori bánhidai esküvői főbb szokásokat. A filmen egy-egy jelenet látható volt a Bánhidai lakodalmas és a Farsangolás filmünkből is. 

Nem utolsó sorban ki kell emelnem az immáron 3. alkalommal megrendezett Hagyomány őrző bált. Idén –a visszhangok alapján is- különösen jól sikerült. Nagytarcsa –honlapunkon keresztül- értesített bennünket arról, hogy van a kezében egy 50 évvel ezelőtt MTV-ben felvett felvétele az egykori bánhidai énekkarról, tánckarról és két bánhidai lány gyönyörű énekéről, amit át is adtak nekünk. Nagy-nagy örömére szolgált ez mindannyiunknak. A rendezvényre meghívtuk Nagytarcsa tánckarát, énekkarát is, akik profi műsorukkal emelték az est fényét. Nagyon sokunkat a sírás kerülgetett, amikor megláttuk a régi –ma már nem látható arcokat a faluból- esetleg nagyszülőket, édesanyákat, nem utolsó sorban ma 60-on felüliekként 17-20 éves önmagunkat.

Idén a Puskin Művelődési Ház felújítása elkezdődött májusban. Sajnos a beruházás félbemaradt, számunkra ismeretlen okból. Szerencsére átmenetileg megnyitották a nagytermet többek között a Hagyományőrző bálunk megtartására. Azonban ez évben nagyobb terhelésű volt a Szlovák Ház, ahova átcsoportosult néhány Puskinban működő civil kör(Nyugdíjas klub, Kertbarát Kör, Folthímzők, Bánhida Barát Egyesület, stb). Mivel nincs főállású gondnokunk, a napi több nyitás, zárás ránk hárult a többszöri takarításon túl. A Puskinban nyáron átadásra került a város gyermekei számára egy igényesen létrehozott mesesarok. Azonban aggódunk azért, hogy az amúgy is szűkös hely miatt, mely így tovább szűkült kiszorít egy-egy civil kört a hely szűkössége miatt a házból. 

A város a civil szervezetek számára pályázott az EU által nyújtott lehetőségekből és nyert 700 milliót (HACH pályázat). Ennek a konzorciumnak tagjai vagyunk, munkájukban rendszeresen részt veszünk. Eredetileg a közművelődési házak, valamint a nemzetiségi önkormányzatok voltak a tagjai, de ma már kibővült. Ennek keretében szeretnénk pályázni az énekkar ruházatának bővítésére, hangszerre, nem utolsó sorban digitalizálásra. Jó lett volna a Szlovák Házban is felújítani, átalakítani, azonban erre már nem jutott.

Szóban szeretném megköszönni mindenkinek a segítségét munkánkhoz. Természetesen nagy tisztelettel köszönöm a Bánhidai Szlovák Dalkör munkáját. A mellett, hogy minden hét csütörtökönként próbákon gyakorolnak, új dalokat tanulnak, rendszeresen fellépnek. Volt olyan hónap, amikor minden héten volt legalább egy fellépésük. Ehhez tudni kell azt, hogy ruháikat mossák, vasalják. Utóbbit minden fellépés előtt. Csak köszönet illeti őket. 

Kérem, akinek van hozzáfűzni valója, szóljon hozzá! Átadom a szót a megjelenteknek.

Kostyál Jánosné: Kiegészítésként elmondanám, hogy a kézműves kör foglalkozásait a gyerekek örümére folytatjuk. A gyerekek, amikor jöttek be a házba, olyanok voltak, mint akiknek részt kell venni egy unalmas órán.  A végén elmenni sem akartak.

A Jókai Iskolában és óvodában rendszeres a szlovák táncoktatás új oktatóval. Elmondanám azt is, hogy a nyáron is volt tánctábor, amelyen szintén részt vettek a Jókai Iskola gyerekei is.

Tisch Ágnes- Átadásra került a Puskin Kultúrotthon bejárat felőli szakasza a Mese sarok megnyitásával. Azonban nem lett vissza helyezve a szlovák nyelvű Kulturny Dom felirat. Szeretnénk, ha szlovák hagyományaink jegyében visszakerülne szlovákul is a megnevezés. 

 A másik felvetésem a Mesepont a Puskinban. Nagyon örülünk, hogy a város gyermekeinek van egy ilyen lehetőségük is. Azonban nem értjük miért pont itt valósították meg? Miért nem a város központjában? Ugyanis aggódunk, hogy kiszorulnak a különféle civil körök, mert a háznak így csak egy nagy terme maradt. 

Mazalin Zoltánné- Mindkét problémát jeleztük már a városnak. Amikor tudomásunkra jutott, hogy a Mesepont itt kerül megvalósításra, úgy, hogy a nagytermen kívüli egyetlen nagyobb helyiség is megszűnik a különféle civil csoportok számára, önkormányzatunk határozatot hozott és levélben kérte a Mesepont más helyszínen történő megvalósítását.

Ugyanígy határozatot hoztunk és levelet írtunk a Polgármester Úrnak, hogy helyezzék vissza a szlovák feliratot is a kultúrházra. Tudomásom szerint meghallgatásra került kérésünk.

Ötvös Ferencné- Készült anno Bánhida utolsó kovácsáról egy díjnyertes kisfilm a Duna TV Domovina műsorához. Szerintem ez a film is érdemes az értéktárba történő felvételre.

Bukowski Zoltán- Valóban nagyon színvonalas, megőrzésre érdemes film készült. Azonban a szerzői jog a Domovina szerkesztőinél van. A filmmel ők rendelkeznek és nem mi. 

Monori József- Nagyon sok szép dalt tanított nekünk Urbanics Vilmos és Csanálosi László. Úgy gondolom, hogy ők is megérdemelnének munkájuk eredményeként valamiféle külön elismerést. A versenyen a zsűri értékelte az ő virtuóz zenei kíséretüket, amit kiválónak minősített.

Izingné Pruzsina Rozália- Tájékoztatásként elmondom, hogy mindketten szerződéses jogviszonyban vannak a dalkörök kíséretére. Csanálosi Lászlót Tbánya Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata, Urbanics Vilmost pedig a megye régiója fizeti. Ezen túl valóban lelkiismeretes, színvonalas a munkájuk. Urbanics Vilmos már több évtizede végzi ezt a feladatot. Nagy szaktudással, gyakorlattal készíti fel a mi és Bánhida-Tardos-Vértesszőlős együttes karát. Érdemes lenne az ő szlovák dalgyűjteményét könyvbe foglalva kiadni. Ezek az utolsó percek, amikor még filmen, könyvben rögzíteni tudjuk kincseinket a jövő számára is. Fel kell készülni és pályázni a finanszírozását. Ugyanakkor ez hatalmas munka is lesz számunkra. Urbanics Vilmos a felvetettek szerint megérdemelne valamiféle kitüntetést is a szlovák dalok és hagyományok ápolásában végzett munkájáért.

Tervezzük Téli falusi esték címen Kiss Vendel Tatabányai múzeum muzeológusát, hogy Bánhidára vonatkozó kutatásairól adjon számunkra tájékoztatót. Ugyanígy tárgyaltunk már Jóna Imrével is, aki két témában is nagyon alapos levéltári kutatásaiból tudna sok érdekességet elmondani nekünk. Utáni az arcív filmfelvételeinkből vetítenénk egy-egy témát.

Nagy József- Elmondták előttem, a Puskin Művelődési Házzal kapcsolatos szándékolt felvetéseimet.: a felirat hiányát szlovákul, az aggodalmat a szűkülő hely miatt (Mesepont). Jómagam sem értem miért itt hozták létre, amikor kevés közösségi helyisége van a háznak így is. Ezen túl sérelmezem a beruházás elhúzódását is. Gondolom nincs pénz. Vagy nem gondolták át kellően meddig ér a takaró, vagy elköltötték másra. Alsógallán, Felsőgallán csodálatos színes díszköves járdák, kocsibehajtók épülnek. Bánhidán majdnem semmi, az is abba marad. Büntetésben vagyunk? Mondják, hogy ott EU-s pályázatból valósultak meg a beruházások. Ugyanígy Bánhidán ezt miért nem lehetett? Bánhidára épült a város egy része, az ipari park. Miért nincs becsülete ennek a városrésznek is?

dr Hetzmann Róbert- Üdvözlöm én is a megjelenteket. Sok felvetés érkezett, amire gondolom a város részéről várják a választ. Nekem ezekben a témákban nincs hatásköröm. Feladatom a jogszerűség biztosítása.

Nagy Józsefné- Meg kívánom jegyezni, hogy a vasárnapi rendezvényünkre meghívtuk az Alpolgármester Asszonyt, a Bánhidán lakó képviselőket és a Jegyző Urat. Egyik sem tisztelte meg személyében rendezvényünket. Vajon miért? Tudtommal Ablonczi Dánielné jelezte, hogy jönni fog, de ő sem jött el. Lusztig Péter elnézést kért, de más elfoglaltságára hivatkozva maradt távol. A többiektől visszajelzés sem jött.

Monori József- Csak egy kérdésem van: ki fogja folytatni ezt a hagyományőrzést, ha már mi abbahagyjuk? Mindannyian túl vagyunk a nyugdíjkorhatáron már egy ideje.

Izingné Pruzsina Rozália- Ezért fontos, hogy rögzítsük őseink értékeit, tanulmány, film, könyv formájában, hogy ha már nem lesz aki csinálja, legalább legyen rögzítve a múltunk valamilyen formában a jövő számára. Fontos, hogy felmenőink hagyatéka a még fellelhető emlékekből szaktudás mellett megörökítésre, feldolgozásra kerüljenek.

2017 őszén átadtam családunk írásbeli hagyatékát azzal a szándékkal, hogy ha érdemleges, dolgozza fel, hasonlóképpen, mint Forisek Annus néni anyagát. Végül a hagyaték terjedelmében többszörösen meghaladja Annus néniét, tartalmát tekintve pedig különlegesen egyedi értékkel bír, kapcsolódik az egyetemes európai népi vallásossághoz. Dr Zsilák Mária tájékoztatása alapján olyan tudományos munka lesz a könyv, mely az európai hagyományok ismeretében is egyedi.

A leendő könyv címe egy búcsújáró énekből vett verssor lesz:

Počúvajte málo, čo sa iste stálo – Igaz történetre figyelmezzetek

A terjedelemre való tekintettel formátuma C5 lesz, 162mmX229mm

Moravcsik Ágnes- Fontosnak tartjuk Bánhida múltjának, hagyományainak őrzését. Valóban az utolsó percekben vagyunk, amikor a még élő szlovák hagyományainkban élt idősebb korosztálytól be tudjuk gyűjteni és rögzíteni filmen is ezeket az értékeket. Ezért külön köszönet illeti Izing Mihályt, aki hozzásegített bennünket kamera vásárlásához. Tudomásom szerint készülnek az értékes felvételek múltunkról. 

Izing Mihály- Fontosnak tartom pl. a Bánhidai lakodalmas film archiválásánál azt is kiemelni, hogy a helyi katolikus egyház átengedte a rendezvény idejére a templomot, hogy ott is meg tudjuk örökíteni az esküvői hagyományainkat.

Kifogásolom – a most felújítás alatt lévő kultúrotthon- szellőztethetőségét. Ha nem tudunk egy ablakot nyitni, olyan a helyiség, mint egy akvárium. 

Előre kell lépnünk a tálalási kultúrában is. Arra gondolok, hogy ezeket a lehetetlen műanyag poharakat próbáljuk üveg poharakra váltani.

Szabó János-Nem értem azt, hogy ha elindítanak egy városrészi közösségi ház felújítást, akkor előtte miért nem tartanak fórumot az intézményt igénybe vevők részére. Az ott összegyűjtött tapasztalatok alapján lehet közmegelégedésre elkezdeni a tervezést, kivitelezét. Tudomásom szerint a kultúrház tekintetében ilyen nem volt.

Mazalin Zoltánné: Amennyiben nincs több észrevétel, hozzászólás, az ülést berekesztem, egyben meghívom a megjelenteket egy kis nénapi vendéglátásra.

kozmeghallgatas banhidan

Vissza