Kapcsolat

Üzemeltető:
Tatabányai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

Székhely: 
2800 Tatabánya, Gellért tér 3.

Telefon (08-tól 16-ig):
+36/34/786-955

E-mail:
info@banhida.hu

Megosztás

Milý návštevník!

 

Vítame Vás na webovej stránke  Slovenskej národnostnej samosprávy v Tatabáni-Bánhide. Naším cieľom, našou úlohou je zachovávanie slovenských tradícií Bánhidy. V záujme uskutočnenia tohto cieľa sme podpísali dohodu o spolupráci so Všeobecnou školou Móra Jókaiho a

materskou školou, v ktorých prebieha výuka slovenského jazyka, slovenských piesní a tancov, organizujú sa rôzne podujatia, programy (vedomostné súťaže, výtvarná súťaž s národnostnou tematikou, návšteva Baníckeho múzea v Tatabáni, atď).

Vybudovali sme si dobré kontakty aj s ostatnými kultúrnymi inštitúciami v Tatabáni.   V budove Slovenského domu a múzea sa týždenne stretávajú členovia slovenských spolkov, skupín: krúžku slovenského jazyka, spevokolu, krúžku tradičných ľudových remesiel. V jeho priestoroch organizujeme rôzne podujatia. Každé leto tu organizujeme hudobný tábor pre mladých hudobníkov, ktorí hrajú na dychových nástrojoch. Našou prioritnou úlohou je zachovávanie slovenských cirkevných tradícií. V rámci  slovenskej omše spievajú členovia speváckeho zboru slovenské omšové piesne. Výsledkom vedeckého výskumu je kniha o slovenských omšových piesniach nájdených v Bánhide,  ktoré spievali na začiatku 19. storočia.

V predchádzajúcom polroku sa nám podarilo zozbierať, digitalizovať veľké množstvo fotografií, zvukových záznamov a videokaziet. Neobyčajne hodnotná zbierka nám umožní „nahliadnuť“ do minulosti Bánhidy a tu žijúcich Slovákov. Tento poklad sa stane skutočne hodnotným, ak bude prístupný širokej verejnosti. Preto sme vytvorili túto webovú stránku. Vytvorili sme ju aj preto, aby sme poskytli fórum pre Slovákov žijúcich roztrúsene v meste.

Naším cieľom je ďalej obohacovať našu zbierku, v tom nám aj Vy pomôžte! Ak máte fotografiu, videokazetu, na ktorej je zachytený „kúsok” z našej spoločnej minulosti, prineste ju do Slovenského domu, my ju digitalizujeme a zachováme pre budúce pokolenie.  Veríme, že i Vy nám pomôžete pri jej tvorbe. Svoje návrhy, nápady, príspevky pošlite do knihy návštev, alebo pošlite na adresu info@banhida.hu

 

Na stránke ešte pracujeme.